Krion®

1993

Produkt budúcnosti – umelý kameň
Pokrok a vylepšenia, ktoré spoločnosť Krion zaviedla od roku 2010, upevnili imidž značky. Transformácia vykonaná jeho tímom umožnila spoločnosti Krion stať sa produktom budúcnosti a spoločnosťou udržateľného charakteru. Jeho dva produktové rady: Krion Porcelanosa BathsKrion Unlimited Surfaces podporili internacionalizáciu firmy. Prvý z nich je spojený s vybavením kúpeľní a druhý s výrobou veľkoplošných plôch pre profesionálov a pre projekty súvisiace s bytovou výstavbou a zákazkami.

"V PORCELANOSA zakladáme úspech našich produktov na troch pilieroch; bezpodmienečná kvalita, vlastná obchodná sieť a infraštruktúra, ktorá zahŕňa všetky tieto faktory. Myslíme si, že infraštruktúra je kľúčom k úspechu našich produktov. Chceme, aby naše inštalácie mali dokonalú kombináciu funkčnosti, všestrannosti a odlišnosti."